اخبار مهم

 

انتخاب واحد از 03 الی 11 بهمن ماه

شروع کلاس ها

12 بهمن ماه

ورو44444دی 89 و ماقبل

03 الی  04 بهمن ماه

حذف و اضافه

26 الی  28 بهمن ماه

ورودی 90

05 الی 06  بهمن ماه

حذف تکدرس

 لغایت 14 اردیبهشت ماه

ورودی 91

07 الی 08  بهمن ماه

ارزیابی کیفیت تدریس

15 الی 31 اردیبهشت ماه

ورودی 92

09 الی 10  بهمن ماه

پایان کلاس ها

13 خرداد ماه

کلیه ورودی ها

11 الی 11  بهمن ماه

امتحانات پایان ترم

17 الی 31 خرداد ماه

 

Hide Main content block

گالری عکس

مرکزجامع علمی کاربردی بازرگانی